Bista Pa Otro

 

 

 

Initiatiefnemer Frem Gonet.

 De naam van de stichting is "Bista Pa Otro", wat betekent Oog voor een ander.

Namens de stichting Bista Pa Otro wil ik u kort introduceren met het doel van deze jonge stichting en hoop ik uw interesse te wekken voor de aktiviteiten die de stichting op Curaçao onderneemt.         

De stichting heeft ten doel om sociale en educatieve projecten voor de jeugd op Curaçao op te zetten dan wel te ondersteunen, om op die manier een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling op sociaal en maatschappelijk gebied. U kunt dan denken aan diverse (kleinschalige) projecten die vallen onder de doelstelling van de stichting om zo de jeugd de mogelijkheid te bieden om betrokken te raken bij de samenleving.

De werkwijze is heel transparant: als initiatiefnemer en projectleider ben ik zelf direct betrokken bij de projecten die de stichting ondersteunt en werk ik samen met de lokalen. Hierdoor is de kans van slagen groter en is het ook mogelijk om aan kennisoverdracht te doen.

Om de aktiviteiten te kunnen ondersteunen is de stichting afhankelijk van sponsoren en donateurs. Daarom is de instap als donateur heel laagdrempelig. We vragen aan particuliere donateurs € 25,- en aan ondernemers € 100,- per jaar. U kunt uiteraard elk jaar beslissen dit bedrag nogmaals te doneren. Wilt u meer doneren, dan zijn we daar natuurlijk heel blij mee!

Indien u zich wilt aanmelden als donateur kunt u klikken op "Donateur worden" in het menu. U kunt als donateur op de hoogte blijven van de werkzaamheden van de stichting via deze website. Tevens zult u voor toekomstige informatieavonden een uitnodiging ontvangen.

De stichting hoopt u te kunnen verwelkomen als donateur!

 

Namens de stichting, Frem Gonet (voorzitter)                                 

 

Burgemeester Hans Romeyn (eerste donateur)