Bista Pa Otro

 

 

 

 

               Op deze pagina houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van de activiteiten van onze stichting.

                                                                                                                        


 Beste donateurs,

 Ondanks dat u het afgelopen jaar weinig hebt vernomen van onze stichting zijn wij in alle stilte toch bezig geweest met enkele

 projecten. Door de samenwerking met een lokale stichting was het nodig om zone werkwijze aan te passen. U ontvangt in april onze

 nieuwsbrief waarin wij de huidige stand van zaken toelichten. Op facebook hebt u kunnen lezen dat wij afgelopen jaar een groot

 project hebben kunnen ondersteunen. Wilt u meer zien van dit project, gebruikt u dan de volgende link www.socceracademy.com


 

November 2014.

Beste donateurs.

 Bij deze willen wij u op de hoogte brengen van het volgende. Na 8 jaar als secrtearis van de stichting te zijn geweest, heeft Susan per  1 oktober haar functie overgedragen aan Jan Kraakman.

 Wij zijn heel blij met de komst van de nieuwe secretaris Jan Kraakman die enkele jaren op Curacao heeft gewoond en gewerkt.

 Jan is sinds de oprichting betrokken bij de activiteiten van onze stichting en bekend met onze visie en werkwijze.

Wij willen Susan bedanken voor haar inzet ten behoeve van de stichting en wensen haar veel succes voor de toekomst.

 


 

 Juni 2014.

 Gezien de positieve ontwikkelingen bij het laatste project te Nrd. Zapateer, heeft onze stichting besloten  een tweede aanvraag te
honoreren om de werkzaamheden aan het toiletgebouw af te ronden. Zowel het toiletgebouw en enkele speelwerktuigen konden  nog een verfbeurtje gebruiken. Ook moesten er enkele dakplaten vervangen worden vanwege lekkage.
 In samenwerking met onze nieuwe samenwerkingspartner, stichting Youth empowerment, hebben wij het VKC(Vrijwilligerskorps Curaçao)bereid gevonden deze werkzaamhedeen uit te voeren. Onze trouwe timmerman heeft ervoor gezorgd dat de verbouwing van de toiletten afgerond werd. Om mevr. Tweeboom te faciliteren is haar tevens een laptop gedoneerd.  Mede namens mevr. Tweeboom dank. Kijk bij "Onze projecten "voor enkele foto's.

 


Juni 2014.

Beste donateurs.

 Na een periode van bijna 8 jaar heeft Dhr. Cees Hink, per 1 juni 2014, afscheid genomen als bestuurslid van onze stichting.

 Cees was vanaf het begin betrokken bij de oprichting van Bista Pa Otro. Ik denk, dat ik ook namens onze donateurs, Cees mag bedanken voor de prettige en vooral vruchtbare samenwerking voor de afgelopen jaren. Wij wensen hem veel succes toe.


 

Augustus 2013

Het project te Nrd. Zapateer.

 Beste donatuers,

 Zoals beloofd, bij deze de informatie omtrent het nieuwe project te Nrd. Zapateer. Tijdens het bezoek van onze projectleider in de maand juli is men begonnen met de bouw van een overdekte voor de kinderen van de opvang te Nrd. Zapateer. De werkzaamheden hebben twee weken in beslag genomen en zijn inmiddels afgerond. Het ontvangen bedrag van de GGZ is volledig besteed aan dit project. Mede dankzij de bijdrage van onze donateurs heeft onze stichting de werkzaamheden volledig kunnen bekostigen. Ons dank hiervoor. Kijk bij "Onze projecten" voor enkele foto's van dit project.


 

Donatie GGZ,Heiloo.

  Bij deze wil onze stichting de GGZ bedanken voor hun bijzondere bijdrage.

 De ludieke actie, om een deel van de collecte van de kerstviering, aan onze stichting te schenken zal

 mede bijdragen aan het bereiken van onze doelstelling. Het gedoneerde bedrag zal geheel besteed worden

 aan één van onze projecten voor de jeugd op Curaçao.


Oplevering gebouw Fundashon Reskate Agrikultura.


Beste donateurs,

Op 1 november 2012 was het zover. Fundashon Reskate Agrikultura heeft haar deuren geopend voor de naschoolse opvang in een nieuw gebouw. Er is hard gewerkt door de bouwers, onder leiding van Iwan Gibbes, om dit project te realiseren. Met dank aan onze trouwe donateurs die mede door hun bijdrage het mogelijk hebben gemaakt om dit project te kunnen realiseren. Ook een bijzondere woord van dank voor de bijzondere bijdrage aan administratiekantoor Hink. de Hessel de Vries stichting, stichting Fraternitas en bouwmarkt Building Depot op Curacao.

In de nieuwsbrief van augustus 2012 hebben wij u reeds geinformeerd, over de voortgang omtrent dit project. Voor een volledige impressie kunt u onder het kopje "Onze projecten"de volledige reportage zien over dit project. U hoeft enkel op de link te klikken.